Hem

Välkommen Till BookBlad.se

BookBlad är ett ideelt kristet bokförlag bestående av Martin Book(på bilden till vänster) och Filip Blad.

Tanken är att publicera Bibelbaserad literatur som på något sätt fallit i glömska och översätta sådant som inte finns tillgängligt på svenska. Vi vill fråga efter de urgamla stigarna Som Herren uppmanar oss att göra!

Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar."

(Jer 6:16)

 

"32 Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. 33 Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. 34 Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. 35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 37 Ty

ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma,

och han skall inte dröja.*

38 Min rättfärdige skall leva av tro.

Och vidare:

Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom.

39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar."

-Svenska folkbibeln

Kom tillbaks till den första kärleken!

 

Copyright © All Rights Reserved